Tag Archives: OCOP Đại Lộc

    Số sản phẩm đăng ký và được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh của huyện Đại Lộc tương đối lớn. Nhiều sản phẩm đã phát huy tính thương mại và khả năng cạnh tranh, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. 

    Năm 2022, huyện Đại Lộc có 3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh. Trong đó,  01 sản phẩm đạt 4 sao và 02 sản phẩm đạt 3 sao, gồm: Nước cốt chanh Thu Vân của hộ bà Nguyễn Thị Thu Vân, xã Đại Hiệp (đạt 4 sao); Trà An Bằng của HTX hữu cơ An Bằng, xã Đại An (3 sao); Chả heo Tuấn Mười của hộ ông Lê Anh Tuấn, xã Đại Hoà (3 sao). Như vậy, tính đến nay, huyện Đại Lộc có 21 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 04 sản phẩm đạt 4 sao.

     Được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh là cơ hội để chủ các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Đồng thời, góp phần tạo nên sự đa đạng, phong phú và khẳng định chất lượng cho hệ thống các sản phẩm OCOP tại địa phương.