Tag Archives: OCOP Điện Bàn

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, thời gian qua thị xã Điện Bàn đã tập trung phát triển các sản phẩm OCOP và coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ðồng thời, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng hóa,và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm.

Với 24 sản phẩm của 17 chủ thể được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP, Điện Bàn là một trong số ít địa phương có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất tỉnh, đặc biệt nhiều sản phẩm đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng.